hero-photo

Pozytywnym dla naszego Klienta prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego zakończyła się w ostatnim czasie, po niespełna dwóch latach, sprawa prowadzona przez Magdalenę Tyrakowską-Szymczak i Paulinę Miałkowską. Spór dotyczył częściowo nieodpłatnego nabycia akcji spółki giełdowej od jej spółki matki przez członka zarządu.

NSA utrzymał w mocy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w którym wskazano, że korzyść, jaką otrzymuje podatnik przy nabyciu akcji jest jedynie potencjalna, a przychód podlegający opodatkowaniu powstanie dopiero w momencie zbycia akcji. To kolejne pozytywne rozstrzygnięcie sporu w zakresie opodatkowania akcji programów motywacyjnych na rzecz naszych Klientów, tym większa nasza radość. Gratulujemy Klientowi i zespołowi prowadzącemu sprawę!