...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Wydłużenie zezwolenia strefowego wydanego przed 2001r.

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Miło jest nam poinformować, że nasz Klient będzie prawdopodobnie jednym z nielicznych (jeśli nie pierwszym) podmiotów w Polsce, którego zezwolenie strefowe wydane w 1998r. zostanie wydłużone do końca 2026r. W przełomowym wyroku, którego pisemne uzasadnienie otrzymaliśmy w minionym tygodniu, WSA w Warszawie stwierdził, iż wydłuża zezwolenie wydane przed 2001r. do 31.12.206r.
W imieniu jednego z naszych Klientów złożyliśmy wniosek o wydłużenie terminu obowiązywania zezwolenia strefowego z 1998r. do czasu funkcjonowania specjalnej strefy ekonomicznej czyli obecnie do końca 2026r. Organ odmówił w tej sprawie zmiany zezwolenia powołując się na fakt, że od 6.01.2015r. nie jest możliwa zmiana zezwolenia, która skutkowałaby zwiększeniem pomocy publicznej. Nie ustosunkował się jednak merytorycznie do przedmiotu wniosku, tj. zmiany terminu obowiązywania zezwolenia.
Po skutecznie wniesionej skardze do WSA sąd w sposób jednoznaczny stwierdził, że czym innym jest „zwiększenie pomocy publicznej” a czym innym „zwiększenie wykorzystania pomocy publicznej”. Zatem wydłużenie terminu obowiązywania zezwolenia strefowego – nawet do 2026r. – może być przedmiotem decyzji o zmianie zezwolenia strefowego, i w tej kwestii organ powinien był się jasno wypowiedzieć.
Jednocześnie jednak z uwagi na wydanie decyzji dotyczącej zmiany zezwolenia po terminie, stanowisko Spółki, która wnioskowała o wydłużenie zezwolenia strefowego do końca 2026r. stało się dla organu wiążące. Tym samym, jeśli wyrok utrzyma się w mocy, Wnioskodawca może zostać jednym z nielicznych, bądź nawet pierwszym, podmiotem w Polsce, którego zezwolenie strefowe wydane w 1998r. zostanie wydłużone do 2026r.