Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Z Olesiński i Wspólnicy związany od 2008 r. Kieruje pracą zespołu zapewniającego zarówno bieżące jak i strategiczne wsparcie prawne średnich i dużych przedsiębiorców, w szczególności w zakresie: prawa pracy, szeroko rozumianego prawa gospodarczego oraz negocjacji handlowych (w tym kontraktów o strategicznym znaczeniu dla przedsiębiorstwa). Prowadził również projekty związane z lokowaniem inwestycji w Polsce, w tym w zakresie nabycia i badania stanu prawnego (due diligence) nieruchomości, zewnętrznego finansowania inwestycji (project finance), uzyskania pomocy publicznej oraz kompleksowej obsługi prawnej na etapie procesu budowlanego. Biegle włada językiem angielskim.

 

W Olesiński i Wspólnicy odpowiada również za praktykę prawa karnego gospodarczego (Risk & Liability), zapewniając wraz z eksperckim zespołem wsparcie w zakresie przeciwdziałania nadużyciom wewnętrznym w przedsiębiorstwie, zapewnienia odpowiedniej reakcji (w tym na gruncie prawa karnego) w przypadku ich zidentyfikowania, jak również obrony w sprawach karnych i karnoskarbowych.

 

Prywatnie interesuje się podróżami oraz sportem, w tym wędkarstwem spinningowym oraz koszykówką.

Moje publikacje