Paulina Maślak-Stępnikowska

SENIOR CONSULTANT / LEGAL ADVISOR
  • E: paulina.maslak-stepnikowska@olesinski.com
Pobierz plik PDF

Senior Consultant w Olesiński & Wspólnicy. Specjalizuje się w doradztwie prawnym związanym z prawem własności intelektualnej i przemysłowej, ochroną danych osobowych oraz prawem pracy. Posiada szerokie doświadczenie procesowe w zakresie ochrony dóbr osobistych oraz zwalczaniu naruszeń praw autorskich.

 

Jej kilkuletnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo na rzecz wiodącego wydawcy prasy oraz start-up’ów technologicznych. Reprezentowała Klientów w sprawach sądowych z zakresu ochrony dóbr osobistych, zbiorowego prawa pracy oraz ochrony praw autorskich.

 

Zrealizowała kilka projektów due dilligence, zajmując się w szczególności badaniem praw własności intelektualnej i przemysłowej oraz zagadnieniami z zakresu prawa pracy. Doradza przedsiębiorcom w toku kontroli UOKiK oraz Inspekcji Handlowej.

 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła roczne stypendium na Wydziale Prawa Ruprecht-Karls Universität w Heidelbergu oraz Szkołę Praw Własności Intelektualnej w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza.

 

Biegle włada językiem angielskim, pracuje również w języku niemieckim.

 

W wolnym czasie trenuje fitness oraz boks, czyta książki Oriany Fallaci i gotuje.

Moje publikacje