Senior Consultant w Olesiński & Wspólnicy. Specjalizuje się w doradztwie prawnym związanym z prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Posiada także szerokie doświadczenie w zakresie prawa handlowego i bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych.

 

Jej wieloletnia praktyka zawodowa obejmuje w szczególności kompleksowe i strategiczne doradztwo dotyczące restrukturyzacji przedsiębiorstw w formie reorganizacji struktury działalności, a także na drodze sądowych postępowań upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych. W swojej dotychczasowej pracy zawodowej doradzała w toku największych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych m.in. na rzecz przedsiębiorców z branży telekomunikacyjnej i teleinformatycznej, budowlanej oraz spożywczej.

 

Zrealizowała liczne projekty, reprezentując interesy różnych stron procesów: dłużników, wierzycieli, a także doradców restrukturyzacyjnych. Zajmuje się również bieżącą obsługą spółek handlowych oraz indywidualnych przedsiębiorców.

 

Zdobyte doświadczenie prezentowała na łamach czasopism branżowych, a także jako prelegent szkoleń i konferencji.

 

Absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stypendystka Aarhus University w Danii. Od 2018 r. jest wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Egzamin radcowski zdała z najlepszym wynikiem w Izbie Krakowskiej.

 

Biegle włada językiem angielskim.

 

Relaks przynoszą jej wypady poza miasto. Fanka kultury klasycznej – teatru oraz opery.

Moje publikacje