Kieruje pracami zespołu zajmującego się prawem rynku kapitałowego i prawem gospodarczym.

 

Doradza spółkom kapitałowym notowanym na GPW w Warszawie oraz dużym przedsiębiorcom z kapitałem polskim i zagranicznym.

 

W ramach praktyki rynku kapitałowego zrealizował projekty obejmujące m.in. wprowadzenie akcji spółek na giełdę (IPO i SPO), emisje obligacji, transakcje poza rynkiem, kształtowanie polityk informacyjnych oraz na bieżąco doradza w kwestiach związanych z szeroko rozumianym raportowaniem giełdowym.

 

Prowadził również szereg projektów obejmujących due diligence oraz M&A, połączenia, przekształcenia i likwidacje spółek, negocjacje umów inwestycyjnych wraz z pakietami zabezpieczeń, również z uwzględnieniem prawa podatkowego.

 

Posiada ponad 10 lat doświadczenia zawodowego. Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego (podyplomowe studia finanse i rachunkowość). Autor szeregu publikacji oraz prelegent na wielu szkoleniach i konferencjach, w szczególności realizowanych we współpracy ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych.

 

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Moje publikacje