Olesiński & Wspólnicy » Mateusz Borkiewicz

Absolwent WPAiE oraz Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Z O&W związany od 2014 r.

 

Członek zespołu prawa mediów elektronicznych O&W. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym. Doradza w szczególności w obszarach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, prawem konsumenckim, cloud computingiem, ochroną danych osobowych, prawem własności intelektualnej oraz w ramach bieżącej obsługi korporacyjnej spółek.

 

W O&W odpowiada także za tematykę prawa procesowego – brał udział w postępowaniach dotyczących m.in. nieuczciwej konkurencji, ochrony znaków towarowych, naruszeń dóbr osobistych w Internecie (w szczególności w kontekście mowy nienawiści).

 

Prelegent podczas konferencji, autor publikacji branżowych.

 

Doradza również w języku angielskim.

Moje publikacje