Absolwentka i stypendystka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz programu Erasmus na Uniwersytecie Lapin Yliopisto w Rovaniemi (Finlandia). W Olesiński & Wspólnicy pracuje od początku 2012 r.

 

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie spółek oraz prawie pracy (także w sporach sądowych z tego zakresu). Prowadzi stałą obsługę spółek kapitałowych z branży automotive, odzieżowej oraz spożywczej, w tym podmiotów notowanych na Giełdzie. Ma bogate doświadczenie w transakcjach restrukturyzacyjno-podatkowych, takżez zakresu M&A (przekształcenia udziałowe grup kapitałowych, fuzje) i due diligence. Prowadziła projekty związane z pomocą publiczną dla przedsiębiorców działających w specjalnych strefach ekonomicznych. Na co dzień zajmuje się obsługą wewnątrzkorporacyjną oraz projektowaniem i negocjowaniem umów handlowych (od produkcyjnych i zakupowych, po związane z własnością intelektualną i ochroną danych osobowych).

 

Posługuje się biegle językiem angielskim, doskonali niemiecki i francuski.

Moje publikacje