Absolwent prawa na WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego. Do zespołu Olesiński & Wspólnicy dołączył z końcem 2013 r.

 

Pierwsze kroki w doradztwie stawiał w międzynarodowej firmie konsultingowej (Dział Indirect Tax). Obecnie doradza głównie w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych (z uwzględnieniem zagadnień związanych ze specjalnymi strefami ekonomicznymi) oraz podatku od nieruchomości, biorąc udział m.in. w przeglądach podatkowych spółek kapitałowych. Prowadzi stałą obsługę przedsiębiorców, łącząc wiedzę z zakresu prawa podatkowego i prawa handlowego.

 

Łukasz uczestniczy również w złożonych projektach takich jak prawno-podatkowe badania typu due diligence spółek kapitałowych.

 

Poza bieżącym doradztwem, Łukasz wspiera klientów w toku postępowań podatkowych, a także podczas sporów z organami podatkowymi przed sądami administracyjnymi.

 

Doradza również w języku angielskim.

 

Wolny czas poświęca wspinaczce górskiej oraz wszelkim innym formom aktywności sprzyjającym obcowaniu z naturą.

Moje publikacje

Zapisz się do newslettera O&W!

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl