Senior Consultant w Olesiński & Wspólnicy. Prowadzi stałą obsługę dużych i średnich przedsiębiorców, łącząc wiedzę z zakresu prawa podatkowego i prawa gospodarczego.

 

Posiada wieloletnie doświadczenie obejmujące doradztwo zarówno w obszarze podatków obrotowych jak i dochodowych. Obecnie doradza głównie w obszarze podatku dochodowego od osób prawnych (z uwzględnieniem zagadnień związanych ze specjalnymi strefami ekonomicznymi) oraz podatku od nieruchomości, biorąc udział m.in. w przeglądach podatkowych spółek kapitałowych.

 

Łukasz uczestniczy również w złożonych projektach takich jak prawno-podatkowe badania typu due diligence spółek kapitałowych. Poza bieżącym doradztwem wspiera klientów w toku postępowań podatkowych, a także podczas sporów z organami podatkowymi przed sądami administracyjnymi.

 

Absolwent prawa na WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2016 r. jest wpisany na listę doradców podatkowych.

 

Biegle włada językiem angielskim.

 

Wolny czas poświęca wspinaczce górskiej oraz wszelkim innym formom aktywności sprzyjającym obcowaniu z naturą.

Moje publikacje

FreshMail.pl