Senior Consultant w Olesiński & Wspólnicy. Specjalizuje się w doradztwie prawnym w sprawach z zakresu prawa pracy, prawa gospodarczego i handlowego oraz prawa podatkowego. Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze prawno-podatkowej polskich i zagranicznych przedsiębiorców.

 

Jej wieloletnie doświadczenie zawodowe obejmuje w szczególności doradztwo z zakresu prawa spółek, prawa zobowiązań, prawa podatkowego, pomocy publicznej, prawa pracy i prawa własności intelektualnej. Wspiera również w zakresie negocjowania i wykonywania umów handlowych.

 

Oprócz doradztwa z zakresu bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorstw, w swojej dotychczasowej pracy zawodowej doradzała m.in. w ramach projektów specjalistycznych. Dotyczyły one w szczególności restrukturyzacji (podziały i przekształcenia spółek prawa handlowego, wsparcie przy planowaniu struktur grup oraz przy transakcjach dotyczących obrotu udziałami), a także wiązały się z prowadzeniem działalności na terenie specjalnych stref ekonomicznych (m.in. ubieganie się o rozszerzenie strefy oraz o wydanie zezwolenia strefowego).

 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2015 r. jest wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

 

Biegle włada językiem angielskim.

 

W wolnym czasie tańczy salsę i czyta książki.

Moje publikacje