Absolwentka WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Po ukończeniu aplikacji, dodatkowo kształciła się na Greenwich English College, Sydney, Australia (kurs językowy).

 

Posiada ponad 7-letnie doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym grup kapitałowych i spółek giełdowych, w szczególności z branży budowlanej, internetowej, e-commerce, automotive. Z Olesiński i Wspólnicy współpracuje od 2009 roku, obecnie pełni funkcję managera w śląskim biurze O&W. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji M&A (fuzje, przejęcia, przekształcenia), restrukturyzacji kapitałowych i transferu zorganizowanych części przedsiębiorstwa oraz w szeroko rozumianym prawie cywilnym, w tym prawie umów. Doradza również spółkom notowanym na giełdzie papierów wartościowych, w szczególności w zakresie obowiązków informacyjnych emitentów. W O&W koordynuje prace zespołu w zakresie planowania/zarządzania strategicznymi projektami Klientów, jak również zajmuje się ich bieżącą obsługą.

 

Posługuje się językiem angielskim.

 

W wolnym czasie podróżuje. Pasjonatka żeglarstwa i sportów zimowych.

Zapisz się do newslettera O&W!

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl