Olesiński & Wspólnicy » Zespół

Nasz zespół

82 Doradców
4 Lokalizacje
19 Pracowników
wspierających

PartnerzyPartnerzy

Rafał Olesiński PARTNER ZARZĄDZAJĄCY / ADWOKAT
 • E: rafal.olesinski@olesinski.com
Więcej
Anna Chrobot PARTNER / ADWOKAT
 • E: anna.chrobot@olesinski.com
Więcej
Tomasz Gałka PARTNER / DORADCA PODATKOWY
 • E: tomasz.galka@olesinski.com
Więcej
Justyna Korycka PARTNER / ADWOKAT
 • E: justyna.korycka@olesinski.com
Więcej
Magdalena Tyrakowska PARTNER / ADWOKAT
 • E: magdalena.tyrakowska@olesinski.com
Więcej
Lucyna Brayshaw PARTNER / RADCA PRAWNY
 • E: lucyna.brayshaw@olesinski.com
Więcej

Przykładowe projekty

W 2016 r. O&W zaangażowało się w liczne projekty związane
z wprowadzeniem obowiązku raportowania przez podatników danych w formie jednolitego pliku kontrolnego (JPK). Najważniejszym z nich był, realizowany we współpracy firmą SI-Consulting, proces współtworzenia rozwiązania informatycznego pozwalającego na generowanie JPK z systemów SAP.

Z ramienia O&W projekt realizował zespół kierowany przez Tomasza Gałkę,
w skład którego wchodzili m. in. Wojciech Fryze, Marcin Żygłowicz i Karol Niemiec. W jego efekcie powstało oprogramowanie będące obecnie standardowym rozwiązaniem z zakresu JPK oferowanym przez SAP.

Równolegle prowadzone były prace nad Analizatorem JPK, aplikacją umożliwiającą między innymi wizualizację i kontrolę JPK, ale też zawierającą wiele innych, wciąż rozwijanych funkcjonalności.

Przygotowanie i implementacja u Emitentów polityk informacyjnych związanych z raportowaniem giełdowym zgodnie z nowymi przepisami obejmowało:

• Weryfikację obowiązujących u poszczególnych emitentów regulacji wewnętrznych dotyczących informacji poufnych

• Stworzenie dla Emitentów Indywidualnego Standardu Raportowania (ISR), określającego w szczególności indywidualny katalog informacji cenotwórczych oraz progi istotności u danego emitenta jak również wsparcie przy tworzeniu materiału analitycznego uzasadniającego ISR

• Stworzenie Polityki Obiegu Informacji

• Przygotowanie kompletu dodatkowych dokumentów wymaganych przez rozporządzenie MAR

Końcówka 2016 roku dla części zespołu doradców Olesiński i Wspólnicy upłynęła pod znakiem uczestnictwa w przeprowadzanej jednocześnie na wielu płaszczyznach kluczowej dla Klienta z branży call center restrukturyzacji grupy kapitałowej.

Poza wsparciem w zakresie planowania struktury prawno-podatkowej restrukturyzacji, doradcy O&W przeprowadzili również przegląd prawno-podatkowy spółek z grupy, a także brali udział w przygotowaniu kompletnej dokumentacji umożliwiającej przeprowadzenie procesu.

Nasze wsparcie obejmowało również wypracowanie i negocjacje pakietu umów finalizujących przystąpieniu do grupy zewnętrznego inwestora, w tym kluczowej umowy inwestycyjnej i umowy wspólników. Podpisane 15 grudnia 2016 r. dokumenty stanowią nie tylko podstawę złożonej zewnętrznej inwestycji w grupę kapitałową naszego Klienta, ale zawierają również regulacje dotyczące jej - nastawionego na dynamiczny rozwój - funkcjonowania w przyszłości.

Analizując potrzeby naszych klientów zastanawiamy się nad kompetencjami, które powinien mieć pracujący dla nich Doradca. Zespół dla każdego klienta tworzymy na miarę. Wskaż obszary, w których mielibyśmy Ci pomóc i sprawdź jacy specjaliści tym się zajmują. Wyślij nam wiadomość, jeśli mamy stworzyć dla Ciebie zespół albo pobierz życiorysy naszych ekspertów. Jeśli masz jakiekolwiek pytania - skontaktuj się z nami.

 • Wybierz interesujące Cię kompetencje,
  a wskażemy przykładowych członków
  Twojego przyszłego zespołu. Wyślij nam wiadomość i powiedz, że jesteś zainteresowany zespołem dla Ciebie!
 • Wybierz kompetencje
OK

FreshMail.pl