Rozwiązywanie sporów i procesy sądowe

Naszym celem przy prowadzeniu sporów jest ochrona interesów Klienta, przy zapewnieniu bieżącego doradztwa na każdym etapie postępowania. Wychodzimy z założenia, że nie każdy spór powinien skończyć się w sądzie, a rozsądne prowadzenie negocjacji czy rzetelna weryfikacja zawartych umów potrafi zminimalizować koszty i poświęcany czas.

 

Szukamy alternatyw rozwiązań, patrzymy szeroko i potrafimy przewidzieć skutki podjętych działań na wielu płaszczyznach działalności Klienta – od bieżącej działalności po kwestie wizerunkowe i podatkowe.

Nasze usługi świadczymy na każdym etapie sporu:

I. DIAGNOZA SPORU

przegląd zawartych umów i ustaleń stron

Gdzie tkwi problem?

strategiczne doradztwo

Jaki scenariusz wybrać?

kondycja kontrahenta

Czy będzie miał z czego zapłacić?

przedstawienie możliwych działań

Jak rozwiązać problem?

ocena ryzyka

Jakie będą skutki działania/bierności?

postępowanie sądowe czy alternatywa

Czy konieczne jest pójście do sądu?

wskazanie mocnych i słabych punktów każdej koncepcji

Czy na pewno mam rację?

ocena działań kontrahenta

Dlaczego to zrobił? Co może zrobić?

wyciąganie wniosków

Jak uniknąć podobnego sporu w przyszłości?

Doradzamy, wspieramy i udzielamy odpowiedzi na każde ze wskazanych pytań z realną korzyścią dla Klienta.

II. POSTĘPOWANIA ALTERNATYWNE

negocjacje

 • brak formalizmu,
 • niskie koszty,
 • możliwość oceny argumentów drugiej strony

 

 

 • ryzyko związane z niedojściem do porozumienia,
 • ryzyko „gry na czas”

mediacja

 • oszczędność czasu i kosztów,
 • obopólna wygrana,
 • pełna kontrola nad przebiegiem mediacji,
 • brak rozgłosu

 

 

 • ryzyko związane z niedojściem do porozumienia,
 • wymagany aktywny udział obu stron

arbitraż

 • poufność,
 • jednoinstancyjność,
 • oszczędność czasu,
 • mniejszy formalizm

 

 

 • wymagana umowa stron w formie zapisu,
 • możliwość kwestionowania wyroku

postępowanie pojednawcze

 • szybkość,
 • mniejsze koszty,
 • przerwanie biegu przedawnienia

 

 

 • brak pewności rozstrzygnięcia,
 • wydłużenie procedury dochodzenia roszczeń

Pomagamy w wyborze optymalnej formy postępowania przy uwzględnieniu oczekiwań Klienta oraz zapewniamy profesjonalną reprezentację w oparciu o udzielone pełnomocnictwo. Zapewniamy również odpowiednie zaplecze techniczne, w tym pokoje konferencyjne i obsługę administracyjną.

III. POSTĘPOWANIE SĄDOWE

Wniosek o zabezpieczenie powództwa – celem jest zabezpieczenie wypłacalności dłużnika

Powództwo o ukształtowanie

celem jest zmiana stanu prawnego, np. rozwiązanie spółki lub obniżenie świadczenia

Szacowanie kosztów postępowania – od samego początku postępowania informujemy Klienta o przewidywanych kosztach postępowania

Powództwo o świadczenie –

celem jest dochodzenie konkretnego świadczenia, najczęściej jest to pozew o zapłatę, ale również o wydanie rzeczy, zaprzestanie naruszeń czy znoszenie określonych działań

Obrona pozwanego

celem jest skuteczna obrona strony pozwanej przed roszczeniami przeciwnika

Procesowy double-check

w skomplikowanych sporach gospodarczych świadczymy usługę przeglądu toczących się sporów pod kątem ew. udoskonaleń/analizy przyjętej strategii

Powództwo o ustalenie – celem jest ustalenie istnienia/nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, np. stosunku pracy, najmu lub uchwały spółki

Reprezentacja przed sądem – dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszych adwokatów i radców pranych jesteśmy w stanie profesjonalnie reprezentować Klienta przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym

 

Ocena dowodów – ocena dowodów ma kluczowe znacznie dla sprawy – pomagamy zweryfikować dokumenty i informacje od potencjalnych świadków w celu zebrania optymalnego materiału dowodowego

IV. EGZEKUCJA

Wniosek o wszczęcie egzekucji

Powództwo przeciwegzekucyjne

Bieżący kontakt z organem egzekucyjnym

Skargi na czynności organów egzekucyjnych

Egzekucja z nieruchomości

Wyłączenie przedmiotów spod egzekucji

Nasz zespół

Anna Chrobot

 

PARTNER / ATTORNEY AT LAW

anna.chrobot@olesinski.com

Michał Wach

 

SENIOR CONSULTANT / LEGAL ADVISOR

michal.wach@olesinski.com

Mateusz Kisiela

 

SENIOR CONSULTANT / LEGAL DEPARTMENT

mateusz.kisiela@olesinski.com

Paulina Maślak-Stępnikowska

 

SENIOR CONSULTANT

ATTORNEY-AT-LAW (radca prawny)

paulina.maslak-stepnikowska@olesinski.com

Agata Wojtasik-Kołodziej

 

SENIOR CONSULTANT

ATTORNEY-AT-LAW (adwokat)

agata.wojtasik@olesinski.com