Seminarium: Odpowiedzialność menedżerów: ryzyka osobiste i możliwości objęcia ochroną ubezpieczeniową

Szanowni Państwo,

 

serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym wspólnie przez O&W oraz BJ Brokers

 

 

Odpowiedzialność menedżerów: ryzyka osobiste i możliwości objęcia ochroną ubezpieczeniową.

 

 

Nasi eksperci w przejrzysty sposób i bazując na konkretnych przykładach ze swojej praktyki, opowiedzą o zagadnieniach związanych z odpowiedzialnością osobistą kadry menedżerskiej (w tym członków zarządu).

 

 

7 listopada, godz. 9:30 – 12:30
Wrocław (biuro O&W, ul. Powstańców Śl. 2-4)

Organizatorzy:

Logo O&W
BJ-BROKERS_logo-color

Zwrócimy uwagę m.in. na następujące tematy:

1. Kluczowe ryzyka osobiste spoczywające na kadrze zarządzającej, w szczególności w zakresie:

 • Prawa karnego
  najczęściej spotykane przestępstwa „menedżerskie”, kto jest narażony na odpowiedzialność karnoskarbową

 

 • Prawa cywilnego
  odpowiedzialność odszkodowawcza wobec spółki oraz wobec wierzycieli za długi spółki

 

 • Prawa administracyjnego
  kary administracyjne nakładane na osoby fizyczne

 

 • Prawa podatkowego
  odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki

2. Sposoby zabezpieczenia przed ich wystąpieniem

Rola i zasady złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

3. Ubezpieczenie D&O

Jakie ryzyka może zabezpieczyć i kogo może dotyczyć?

4. Odpowiedzialność prawna a odpowiedzialność ubezpieczeniowa

Kiedy Ubezpieczyciel udziela ochrony i jakie są najczęstsze wyłączenia?

5. Z życia wzięte

Prawno – ubezpieczeniowy case study: jakie zdarzenia uzasadniały ochronę lub jej odmowę?

6. Plan działania

Od czego zacząć w sytuacji kryzysowej i jak ułożyć proces wewnątrz organizacji?

Prelegenci:

M.Biskup

Marcin Biskup
Członek zarządu
BJ Brokers

smi

Salwador Milczanowski
Senior counsel
Adwokat

Anna Łużniak

Anna Łużniak
Senior consultant
Adwokat

IMG_1698a 1000x1000

Paulina Jastrzębiec Siemiątkowska
Senior consultant
Radca prawny

Udział w seminarium jest bezpłatny i możliwy jedynie po uprzednim mailowym potwierdzeniu zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy z powodu wyczerpania maksymalnego limitu miejsc.

 

Zapisy:

Administratorami Państwa danych osobowych, tj. imienia, nazwiska i adresu e-mail są spółki z Grupy O&W z siedzibą we Wrocławiu. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji na seminarium. Więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych znajduje się tutaj.