O nas

Jesteśmy w 4 miastach
Zatrudniamy 106 pracowników
Doradzamy od 12 lat

O&W w kilku słowach

W ciągu 10 ostatnich lat – blisko 100 osób zdobyło tytuły zawodowe: adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych

Od 2010 roku spędziliśmy 4627 godzin w podróżach służbowych

Powierzchnia biurowa liczy łącznie 1 688,58 m2

Rocznie spędzamy 145 700 godzin pracy na otwartych projektach

Rocznie odbieramy 3 300 przesyłek pocztowych

2 340 przelewów urzędowych w sprawach naszych Klientów w roku

W ciągu roku nadajemy 1 900 listów poleconych

Grupa O&W

W ramach Grupy O&W funkcjonują następujące firmy realizujące zadania komplementarne lub niezależne od Olesiński & Wspólnicy:

Gałka Olesiński Business Support Sp. z o.o. to usługi w zakresie wsparcia wewnętrznych procesów w przedsiębiorstwie związanych z prowadzeniem ksiąg, raportowaniem finansowym, controllingiem, rozliczeniami zakresie podatków, ubezpieczeń społecznych oraz płac a także pomocy publicznej uzyskiwanej z funduszy europejskich.

GOBS działa i rozwija się z sukcesem od 2009 roku. Prezesem Zarządu jest Tomasz Gałka, doradca podatkowy, Partner Olesiński & Wspólnicy.

O&W Analytics Sp. z o.o. została powołana do życia w kwietniu 2017r., znacznie rozszerzając tym samym zakres usług Olesiński & Wspólnicy. Główny obszar działalności firmy to sporządzanie analizy danych porównawczch, które na podstawie nowych przepisów stały się elementem obligatoryjnym dokumentacji cen transferowych.

Analizy danych porównawczych (benchmarking) to często złożone modele finansowe wymagające dostępu do unikalnych danych finansowych oraz pogłębionej wiedzy branżowej. O&W Analytics to grupa ekspertów posiadających niezbędne kompetencje z zakresu finansów, statystyki i bankowości. W skład zespołu wchodzą analitycy mający doświadczenie w instytucjach finansowych, bankach, firmach doradczych, absolwenci renomowanych uczelni ekonomicznych i technicznych.

Kompetencje i doświadczenie zespołu O&W Analytics pozwalają nie tylko na sporządzanie benchmarków, ale również na świadczenie innych komplementarnych usług dla Klientów O&W, takich jak studium wykonalności, szeroko rozumiane doradztwo okołotransakcyjne (np. projekty due diligence), analiza biznesplanów czy też wspieranie spółek notowanych na GPW w obszarach raportowania.

Saurus Grow Sp. z o.o. to spółka o funkcji komplementarnej, realizująca od 2003 roku zadania obsługi Olesiński & Wspólnicy i jej Klientów, w tym funkcje administracyjne, dostarczania i organizacji pracy biur, specjalne zadania doradcze (projekty inne niż prawne i podatkowe, często w kooperacji z innymi firmami).

Saurus Grow podejmuje się działań trudnych, często „niechcianych”, oferuje doskonałą jakość i sprawność działania – od odwiertów geologicznych, poprzez usługi hr po organizację biura dla nowej firmy. Do największych osiągnięć Saurus Grow należy przygotowanie profesjonalnego feasibility study, które służyły do podjęcia decyzji o lokalizacji dużej fabryki motoryzacyjnej w Polsce.

Spółką córką Saurus Grow jest Driveshaft Sp. z o.o., którego głównym obszarem działalności jest outsourcing funkcji w zakresie budowy i produkcji maszyn specjalistycznych, budownictwa przemysłowego i szeroko rozumianego doradztwa w zakresie zarządzania.

Network

Network
międzynarodowy

Stworzony w ciągu 10 lat funkcjonowania Olesiński & Wspólnicy – to siatka firm doradczych na świecie, zaprzyjaźnionych, sprawdzonych Partnerów. Umożliwia nam efektywne i skuteczne doradzanie na poziomie międzynarodowym. Oferujemy kompleksową usługę przy jednoczesnym zachowaniu standardów jakościowych i cenowych O&W.

Network
ekspercki

To stała współpraca z gronem zaufanych i sprawdzonych notariuszy, tłumaczy, rzeczoznawców majątkowych, księgowych, geodetów, biegłych rewidentów i wielu innych ekspertów z różnych dziedzin. To kilkadziesiąt osób z którymi łączą nas nie tylko umowy, ale relacje i zaufanie zbudowane w trakcie współpracy.

Jak o nas mówią

Wszechstronne doświadczenie, zaangażowanie, umiejętność definiowania problemów i przewidywania potencjalnych ryzyk, a także indywidualne podejście do sprawy powoduje, że eksperci Olesiński & Wspólnicy są dla nas nie tylko doradcami prawnymi i podatkowymi, ale również partnerami w dyskusjach oraz w podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych WIODĄCA MIĘDZYNARODOWA FIRMA Z BRANŻY MOTORYZACYJNEJ
Doradcy O&W dla wszystkich spółek z Grupy (…) monitorują dostępną pomoc publiczną, przygotowują wnioski o dofinansowanie oraz wspierają spółki w rozliczeniu otrzymanej pomocy. (…) Każdy ze złożonych wniosków zakończył się sukcesem. DUŻA POLSKA SPÓŁKA GIEŁDOWA
Niewątpliwe atuty Olesiński & Wspólnicy to doskonałe przygotowanie merytoryczne pracowników, ich duże zaangażowanie oraz dokładność i terminowość działania. Doceniamy również biegłość komunikacji w środowisku międzynarodowym. WIODĄCY PRODUCENT SPRZĘTU AGD

My w społeczeństwie

Galeria Sztuki SOCATO rozpoczęła działalność w 2009 r. z inicjatywy Zofii i Rafała Olesińskich oraz Karoliny Jaklewicz - absolwentki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, obecnie asystentki w Zakładzie Rysunku, Malarstwa i Rzeźby Wydziału Architektury PWr.

Od początku swojego istnienia jesteśmy silnie związani z Olesiński&Wspólnicy. Przez pierwsze lata działalności Galeria prezentowała sztukę w wybranych przestrzeniach Wrocławia, również we wnętrzach O&W.
Stałe wsparcie merytoryczne i finansowe na które możemy liczyć pozwala nam realizować autorski program galerii dzięki któremu wspieramy młodych, zdolnych artystów tworzących wartościową sztukę bez względu na jej potencjał sprzedażowy.

Za nami długa droga prowadząca od prezentowania obrazów w biurze O&W aż do Galerii pod patronatem Związku Polskich Artystów Plastyków zlokalizowanej na Placu Solnym. To też etap, kiedy w biurach O&W, nie tylko we Wrocławiu ale i w Warszawie, Krakowie oraz Gliwicach, wiszą obrazy z prywatnej kolekcji tworzonej przez O&W.

Wsparcie O&W nabiera dodatkowego wymiaru kiedy weźmiemy pod uwagę organizowany co roku przez Socato, właśnie dzięki pomocy O&W, ogólnopolski Przegląd Młodej Sztuki „Świeża Krew”. Jest to obecnie jeden z najbardziej opiniotwórczych konkursów dla młodych artystów.Wszystko to powoduje, że w istotny sposób zaznaczamy swoją obecność na kulturalnej mapie Wrocławia i Polski.

Kontakty z O&W to dla nas nie tylko wymiana faktur i maili, ale także wymiana pozytywnej energii, pomysłów i inspiracji. Dobrze jest dzielić czas z wyjątkowymi ludźmi, a tacy właśnie tworzą O&W.

Z prawnikami z O&W współpracujemy od samego początku działalności EKOSTRAŻY, tj. od 2010 roku. Wspierają oni całkowicie nieodpłatnie działalność stowarzyszenia w zakresie prawnej ochrony zwierząt, w tym reprezentują interesy pokrzywdzonych przez ludzi zwierząt w postępowaniach karnych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

Przez tak długi okres współpracy dali się nam oni poznać nie tylko jako profesjonalni pełnomocnicy procesowi, ale także jako życzliwi ludzie, pełni empatii wobec krzywdy zwierząt. Dzięki ich wiedzy i zaangażowaniu udało się doprowadzić do skazania wielu sprawców cierpienia zwierząt (w tym także na kary bezwzględnego pozbawienia wolności), a nawet po raz pierwszy w Polsce postawić przed sądem burmistrza miasta jako oskarżonego o znęcanie się nad bezdomnymi zwierzętami, którym z mocy prawa obowiązany był on zapewnić opiekę.

Prawnicy z O&W dali się nam poznać jako absolutni pasjonaci prawa, którym rzeczywistą radość sprawia rozwiązywanie praktycznych problemów związanych ze stosowaniem wciąż niedoskonałego prawa ochrony zwierząt. Znaleźliśmy w nich partnerów dla naszych marzeń o poprawie jakości przepisów karnych ustawy o ochronie zwierząt i obecnie wspólnie pracujemy nad propozycjami zmian w ustawie. Zainteresowanie naszymi wspólnymi pomysłami legislacyjnymi na zwiększenie efektywności ścigania oraz karania sprawców przestępstw przeciwko zwierzętom wyraziła już Prokuratura Krajowa oraz Ministerstwo Sprawiedliwości.

Współpraca z nimi to dla nas ogromna przyjemność i nieoceniona pomoc w walce o poważne traktowanie interesów zwierząt w Polsce, zarówno przez zwykłych ludzi, jak i organy stosujące prawo.

Prawnicy Olesiński & Wspólnicy pomagają rodzicom podopiecznych Fundacji „Na ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” w radzeniu sobie z zawiłościami prawnymi. W ramach wspólnych działań podczas spotkań Onkoszkoły odbyły się prezentacje „Poradnik petenta”, „Świadczenia i uprawnienia rodziców”, „Źródła pozyskiwania środków" wygłoszone przez członków zespołu O&W. Prawnicy O&W udzielają również konsultacji indywidualnych dla chętnych rodziców.

Uważamy, że Olesiński & Wspólnicy wyróżnia:

• profesjonalne przygotowanie – materiał merytoryczny jest kompletny, a zagadnienia obejmują cały zakres przygotowywanego tematu;

• elastyczność – umiejętne dopasowanie wiedzy do specyfiki i potrzeb Przylądka;

• terminowość – zawsze wszystko odbywa się wg ustaleń;

• otwartość i chęć dzielenia się przygotowanymi materiałami – każdy zainteresowany otrzymał prezentację drogą elektroniczną;

• dokładność – każde dodatkowe pytanie jest przez prawników O&W sprawdzane, a materiały uzupełniane o odpowiedzi;

• dostępność – każdy rodzic może też zadać pytanie mailowo lub telefonicznie;

• komunikatywność – wykłady prowadzone są prostym, zrozumiałym językiem, interaktywnie w formie dialogu z uczestnikami, zawierają wskazówki praktyczne i przykłady;

• empatia i ludzkie podejście – uśmiech.

Prawnicy O&W specjalizują się w wielu dziedzinach prawa, takich jak chociażby ochrona danych osobowych, prawo mediów czy prawo nowoczesnych technologii, które są bardzo istotne z punktu widzenia nowych, ale coraz bardziej powszechnych wyzwań dla praw człowieka w XXI wieku. Jednocześnie prawnicy O&W dali się poznać jako rzetelni specjaliści z dużą wrażliwością społeczną i empatią. O&W wyróżnia też otwartość na współpracę z organizacjami pozarządowymi, ogromne zaangażowanie w sprawy prowadzone pro bono oraz ofiarność w działaniu, także pod presją czasu.

W jednej ze spraw, która trafiła do HFPC na późnym etapie, mieliśmy obawy, że nie uda nam się znaleźć kancelarii pro bono, która przygotowałaby skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego ze względu na krótki termin i skomplikowane zagadnienie występujące w sprawie. O&W bardzo szybko zadeklarowała chęć pomocy i kompleksowo "zaopiekowała" się naszym klientem. Bez takiego wsparcia, jakiego udzielają nam prawnicy O&W, nie bylibyśmy w stanie działać tak skutecznie na rzecz ochrony praw człowieka w postępowaniach sądowych.

Kamienie milowe

 • Powołanie do życia O&W Analytics Sp. z o.o. Głównym obszarem działalności spółki jest sporządzanie analizy danych porównawczch, które na podstawie nowych przepisów stały się elementem obligatoryjnym dokumentacji cen transferowych. • O&W zostaje MAR partnerem Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
 • O&W doradza przy kolejnym prospekcie emisyjnym spółki giełdowej i zakupie niemieckiej spółki przez polskiego przedsiębiorcę
 • O&W doradcą w prestiżowym projekcie restrukturyzacji i pozyskaniu inwestora dla lidera branży call-center
 • Precedensowa wygrana w sprawie przedłużenia zezwolenia strefowego wydanego przed 1.1.2001 r. do 31.12.2026 r.

Kancelaria przekształca się w Spółkę komandytową i …

wciąż się rozwijamy…

 • Siedziba we Wrocławiu rozszerza się o II piętro Arkad Wrocławskich
 • Do grona Partnerów dołącza Magdalena Tyrakowska
 • O&W doradza przy transakcji nabycia 100% pakietu akcji spółki z grupy call-center
Wybrane osiągnięcia

- Precedensowy wyrok skazujący za znęcanie się nad zwierzętami oraz wiele innych aktywności w ramach działań pro bono

 • Otwarcie Biura w Gliwicach (Zygmunta Starego 24A)
 • Publikacja książek autorstwa Zespołu O&W: „Derekrutacja, czyli jak skutecznie rozwiązać stosunek pracy”, „Umowy zawierane przez Internet”
 • Pozyskanie kilkunastu zezwoleń strefowych dla przedsiębiorców
 • Wprowadzenie lidera branży motoryzacyjnej i chemicznej na rynek polski (pozyskanie zezwolenia strefowego, grantu rządowego, zwolnienia w podatku od nieruchomości, wparcie przy pełnym procesie budowlanym i organizacji spółki)
 • Publikacja książki autorstwa Zespołu O&W: „Ochrona danych osobowych w działach kadr. Odpowiedzi na 370 najtrudniejszych pytań”
 • Przeprowadzka do Arkad Wrocławskich (Powstańców Śląskich 2-4)
Wybrane osiągnięcia

- Przygotowane i wdrożone z sukcesem projekty restrukturyzacyjne i związane ze zwiększeniem wartości znaku towarowego w grupie
- Wygrana wieloletniego i wielowątkowego sporu sądowego lidera branży automotive z przewodniczącym związków zawodowych

 • Zespół liczy już 75 osób
Wybrane osiągnięcia

- Pozyskanie dofinansowania dla jednej z największych inwestycji w Polsce
- Wygrana w precedensowej sprawie z zakresu zamówień publicznych przed Krajową Izbą Odwoławczą

 • Rozpoczęcie działalności biura w Warszawie (Prosta 32)
 • Zespół liczy 41 osób
Wybrane osiągnięcia

- Doradztwo przy wprowadzeniu na rynek niemieckiej sieci dyskontowej
- Uporządkowanie struktury ponad 500 znaków towarowych

 • Utworzenie biura w Krakowie (Mogilska 65)
 • stworzenie bloga „Co w prawie piszczy”
 • Zespół liczy 32 osoby
Wybrane osiągnięcia

- Restrukturyzacja prawna i podatkowa grupy kilkudziesięciu spółek produkcyjnych i dystrybucyjnych, działających na całym świecie
- Rozpoczęcie precedensowego podstępowania porozumiewawczego w ramach umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
- Doradztwo w kilku dużych procesach M&A

 • Zespół liczy 26 osób
 • Do Zespołu O&W i do grona Partnerów dołącza Tomasz Gałka
 • Powstaje Gałka Olesiński Business Support Sp. z o. o.
Wybrane osiągnięcia

- Przełomowy rok w zakresie zwiększenia potencjału doradczego zespołu
- Objęcie mecenatem sztuki Galerii Socato

 • Zespół liczy 15 osób
 • Partnerami zostają Anna Chrobot i Justyna Korycka
Wybrane osiągnięcia

- Rozpoczęcie obsługi największego portalu społecznościowego w Polsce

 • Pierwsza istotna publikacja prasowa
 • Nowe, trzy razy większe biuro
 • Zespół liczy 11 osób
Wybrane osiągnięcia

- Doradztwo przy ważnej transakcji sprzedaży nieruchomości / 16 godzin negocjacji u notariusza
- Precedensowa rejestracja znaku towarowego


Wybrane osiągnięcia

- Zakończona sukcesem inwestycja greenfield / od idei do funkcjonującego zakładu
- Pierwsza asysta przy wejściu na giełdę
- Precedensowa wygrana sprawa w podatku akcyzowym

 • Rozpoczęcie niezależnej działalności
 • Pierwszy adres: Wrocław, ul. św. Mikołaja
 • Pod koniec roku Zespół liczy 7 osób
Wybrane osiągnięcia

- Rozszerzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, negocjacje z Ministerstwem Gospodarki
- 60 wygranych postępowań podatkowych
- I Turniej Badmintona (do dziś odbyło się kilkanaście edycji)

FreshMail.pl