„Nie zgub swoich danych w gąszczu przepisów” – warsztaty

24.11.2017 Zuzanna Prandecka-Walek CONSULTANT

Zuzanna Prandecka-Walek (consultant w O&W), przeprowadziła praktyczne warsztaty z ochrony danych osobowych pt. „Nie zgub swoich danych w gąszczu przepisów” w ramach Dni Edukacji Prawniczej organizowanych przez ELSA Wrocław, które odbyły się 20 listopada na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Podczas warsztatów studenci mieli okazję dowiedzieć się o zmianach w prawie ochrony danych osobowych, związanych z rozpoczęciem stosowania od 25 maja 2018 r. ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych (RODO). Uczestnicy poznali zarówno przepisy, jak i sposoby ich zastosowania w praktyce.

 

Wśród prezentowanych regulacji prelegentka zwróciła uwagę m.in. na szereg obowiązków administratorów danych osobowych, zasady jakich muszą przestrzegać podmioty przetwarzające dane, zagrożenia związane z przetwarzaniem danych oraz – co wzbudziło największe zainteresowanie studentów – na prawa, jakie przysługują osobom, których dane są przetwarzane.

 

Inne publikacje

Zapisz się do newslettera O&W!

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl