Newsletter prawno-podatkowy luty 2019

Artykuły Newslettera

 • Umarł król, niech żyje król (PZP)!

  Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przedstawiło projekt nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych, która ma w całości zastąpić obecnie obowiązujący akt prawny o analogicznej nazwie. Skąd pomysł na wprowadzenie całkowicie nowej ustawy, zamiast nowelizacji dotychczasowej?

  Otwórz
 • Podpis elektroniczny dla każdego, czyli co nam dadzą e-dowody osobiste

  Na mocy ostatniej nowelizacji ustawy o dowodach osobistych nowy wzór dokumentu tożsamości będzie obowiązywał już od 4.03.2019 r. Oprócz odświeżenia standardowej warstwy wizualnej, nowe dowody mają zostać zaopatrzone w chip. Co zyskamy dzięki takiemu rozwiązaniu?

  Otwórz
 • Trudne losy ustawy o cenach energii elektrycznej

  Minister Energii zapowiedział pilną nowelizację grudniowej ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i innych ustaw, w której znalazły się przepisy dotyczące cen energii elektrycznej. Najważniejszym z nich i niewątpliwie najbardziej oczekiwanym jest ten przewidujący zamrożenie cen i stawek opłat w 2019 r.

  Otwórz
 • Surowsza odpowiedzialność członków zarządu

  Sąd Najwyższy przyjął wyjątkowo rygorystyczny zakres odpowiedzialności członków zarządu. Orzeczono, że ​członek zarządu ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki powstałe także po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli pozostają w związku ze stosunkiem prawnym istniejącym w chwili jego złożenia.

  Otwórz
 • Plan kontroli PIP 2019

  W styczniu Państwowa Inspekcja Pracy opublikowała plan i obszary kontroli na rok 2019. Co będzie obejmował?

  Otwórz