Newsletter prawno-podatkowy luty 2019

Artykuły Newslettera

 • Doręczenia na miarę XXI wieku

  Zgodnie z założeniami nowego projektu ustawy o elektronizacji doręczeń, komunikacja podmiotów publicznych z innymi podmiotami publicznymi (np. urząd – urząd) lub z podmiotami niepublicznymi, w tym osobami fizycznymi (np. urząd – obywatel) będzie mogła odbywać się także za pomocą elektronicznej platformy doręczeń – równoważnej dotychczasowej, „papierowej” formie korespondencji.

  Otwórz
 • Energii elektrycznej nie kupimy tak łatwo

  Problem wzrostu cen energii elektrycznej w 2019 r. – której negatywne skutki miała zwalczyć grudniowa zmiana ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw – zatacza coraz szersze kręgi. Tym razem jej kolejnym przejawem są trudności odbiorców końcowych – którym kończą się dotychczasowe umowy sprzedaży energii – w znalezieniu nowych ofert sprzedaży energii.

  Otwórz
 • Zgromadzenie wspólników – online

  Sejm rozpoczął pracę nad prezydenckim projektem ustawy zmieniającej Kodeks spółek handlowych, która ma dać spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością możliwość odbywania zgromadzeń wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

  Otwórz
 • Zrezygnować z PPK będzie trudno

  W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie wzoru deklaracji dot. rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczego planu kapitałowego (PPK). Jak w praktyce ma wyglądać ten proces?

  Otwórz