Newsletter prawno-podatkowy grudzień 2018

Artykuły Newslettera

 • Nowa odsłona związków zawodowych

  Od 1 stycznia 2019 r. zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy o związkach zawodowych, która istotnie zmieni model ich funkcjonowania. Kluczową zmianą, którą wprowadzą nowe regulacje, jest rozszerzenie kręgu podmiotów, które będą mogły tworzyć oraz przystępować do organizacji związkowej.

  Otwórz
 • Ustawa uwłaszczeniowa do poprawy

  Do Senatu trafił uchwalony w ekspresowym tempie przez Sejm rządowy projekt ustawy zmieniającej „ustawę uwłaszczeniową”, przewidującą przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

  Otwórz
 • Nowy typ spółki – Prosta Spółka Akcyjna (P.S.A.)

  Uregulowanie nowego typu spółki kapitałowej – Prostej Spółki Akcyjnej (P.S.A.), stanowi część pakietu ułatwień dla przedsiębiorców i jest przeznaczone głównie dla innowacyjnych przedsięwzięć, w tym startupów poszukujących finansowania w funduszach venture capital lub u aniołów biznesu.

  Otwórz
 • Wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych

  Przypominamy, że przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność polegającą na przechowywaniu dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców, najpóźniej do 31 grudnia 2018 r. powinni uzyskać wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych.

  Otwórz
 • Zmiany w obrocie ziemią rolną

  Zapowiadane zmiany w obrocie ziemią rolną w końcu zostały spisane w projekcie nowelizacji.

  Otwórz
 • Zmiany w wysokości minimalnego wynagrodzenia

  W 2019 r. minimalne wynagrodzenie pracowników wyniesie 2 250 zł brutto miesięcznie. Natomiast minimalna stawka godzinowa zleceniobiorców wzrośnie o złotówkę i wyniesie 14,70 zł brutto za godzinę.

  Otwórz