Newsletter prawno-podatkowy listopad II 2018

Artykuły Newslettera

 • Nowa matryca stawek VAT

  Ministerstwo Finansów przygotowało rewolucyjne zmiany w matrycy stawek VAT. Ich wprowadzenie przewiduje projekt ustawy z 8 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa.

  Otwórz
 • Mniej czasu na złożenie rocznych informacji PIT-11 – pracodawco pomyśl o cudzoziemcach

  Gorączka rozliczeń za rok podatkowy 2018 zacznie się tym razem wcześniej. O czym powinni pamiętać pracodawcy zatrudniający cudzoziemców?
  1 stycznia 2019 roku wejdzie w życie większość przepisów ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 4 października 2018 r.

  Otwórz
 • Nowe zasady opodatkowania VAT bonów

  Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o VAT nie przewidują żadnych szczególnych zasad dotyczących opodatkowania bonów. Przede wszystkim nie definiują pojęcia „bonu” oraz nie różnicują skutków przekazania bonów w zależności od ich rodzaju.

  Otwórz
 • Przedsiębiorco zainstaluj monitoring w miejscu magazynowania odpadów

  Do 22.02.2019 r. podmioty:
  – magazynujące (w naszej ocenie tylko te zobowiązane do posiadania odpowiednich zezwoleń, choć WIOŚ idzie szerzej i uważa, że wszyscy magazynujący odpady) lub
  – składujące odpady
  zobowiązane są do zainstalowania odpowiedniego monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania i składowania odpadów.

  Otwórz