Własność przemysłowa

 1. Ocena możliwości rejestracji patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych (weryfikacja nowości rozwiązań w skali świata, poszukiwania wcześniejszych praw specjalistycznych bazach danych)
 2. Wnioski o udzielenie ochrony dla wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych
 3. Reprezentacja w postępowaniach przed Urzędem Patentowym i właściwymi sądami w postępowaniach spornych (ściganie naruszeń, obrona przed roszczeniami, unieważnienia praw)
 4. Wsparcie w zarządzaniu portfolio praw wyłącznych oraz koordynacja prowadzonych międzynarodowo postępowań (optymalizacja opłat urzędowych, kosztów obsługi prawnej, kosztów licencyjnych)
 5. Due Diligence i negocjacje procesów inwestycyjnych od strony prawnej i podatkowej (finansowanie spółek technologicznych, przejęcia, aporty praw własności przemysłowej)
 6. Projektowanie i negocjacje kompleksowych umów licencyjnych, franczyzowych i dystrybucyjnych
 7. Opracowanie zasad wykorzystania praw wyłącznych w ramach grupy kapitałowej (ceny transferowe, benchmarking)
 8. Pozyskiwanie finansowania działalności badawczo-rozwojowej (emisje papierów wartościowych, dofinansowania ze środków publicznych).

Obszary powiązane

Nasi specjaliści

Andrzej Boboli Andrzej Boboli SENIOR CONSULTANT/ APLIKANT RADCOWSKI
 • T: (+48) 22 12 35 235
 • E: andrzej.boboli@olesinski.com
Więcej
Magdalena Kaleta-Maniak Magdalena Kaleta-Maniak SENIOR CONSULTANT / PRAWNIK
 • T: (+48) 22 12 35 236
 • E: magdalena.kaleta@olesinski.com
Więcej
Anna Chrobot Anna Chrobot PARTNER / ADWOKAT
 • T: (+48) 71 75 00 702
 • E: anna.chrobot@olesinski.com
Więcej

Publikacje

Inne publikacje

Andrzej Boboli
Andrzej Boboli SENIOR CONSULTANT/ APLIKANT RADCOWSKI

Zapisz się do newslettera O&W!

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl