Specjalne strefy ekonomiczne (pozostałe)

 1. Pozyskiwanie zezwoleń strefowych na inwestycje typu green- i brownfield
 2. Reprezentowanie Klientów podczas kontroli podatkowych i zarządzających strefami
 3. Reprezentowanie Klientów w postępowaniach w sprawie wydania/wygaszenia/zmiany/cofnięcia zezwolenia strefowego
 4. Sporządzanie informacji kwartalnych
 5. Analiza zagadnień dotyczących przedłużania terminu obowiązywania zezwoleń strefowych, dyskontowania pomocy publicznej, raportowania do UE, kumulacji pomocy, intensywności pomocy, statusu przedsiębiorcy (MŚP) szczególnych warunków dla dużych projektów inwestycyjnych
 6. Przenoszenie inwestycji, efekt zachęty, termin rozpoczęcia inwestycji
 7. Liczenie pracowników (w tym RJR)

Obszary powiązane

Nasi specjaliści

Tomasz Gałka Tomasz Gałka PARTNER / TAX ADVISOR
 • E: tomasz.galka@olesinski.com
Więcej
Bartosz Jeziorski Bartosz Jeziorski SENIOR CONSULTANT / LEGAL ADVISOR
 • E: bartosz.jeziorski@olesinski.com
Więcej
Marta Hausmann-Kostka Marta Hausmann-Kostka SENIOR MANAGER / LEGAL ADVISOR
 • E: marta.hausmann@olesinski.com
Więcej
Justyna Korycka Justyna Korycka PARTNER / ATTORNEY AT LAW
 • E: justyna.korycka@olesinski.com
Więcej
Filip Mroczkowski Filip Mroczkowski SENIOR MANAGER / LEGAL ADVISOR LL.M.
 • E: filip.mroczkowski@olesinski.com
Więcej
Magdalena Tyrakowska-Szymczak Magdalena Tyrakowska-Szymczak PARTNER / ATTORNEY AT LAW
 • E: magdalena.tyrakowska@olesinski.com
Więcej
Andrzej Łobodziński Andrzej Łobodziński SENIOR MANAGER / LEGAL ADVISOR
 • E: andrzej.lobodzinski@olesinski.com
Więcej
Salwador Milczanowski Salwador Milczanowski SENIOR COUNSEL / ATTORNEY AT LAW
 • E: salwador.milczanowski@olesinski.com
Więcej
Joanna Lentka – Wróbel Joanna Lentka – Wróbel MANAGER / LEGAL ADVISOR
 • E: joanna.lentka@olesinski.com
Więcej
Magdalena Maślak-Gościmińska Magdalena Maślak-Gościmińska SENIOR CONSULTANT / LEGAL DEPARTMENT
 • E: magdalena.maslak@olesinski.com
Więcej
Małgorzata Łamek-Bogacz Małgorzata Łamek-Bogacz MANAGER / ATTORNEY-AT-LAW
 • E: malgorzata.lamek@olesinski.com
Więcej
Agata Wojtasik-Kołodziej Agata Wojtasik-Kołodziej SENIOR CONSULTANT / LEGAL ADVISOR
 • E: agata.wojtasik@olesinski.com
Więcej
Natalia Mosur Natalia Mosur MANAGER / ATTORNEY AT LAW LL.M
 • E: natalia.mosur@olesinski.com
Więcej
Maja Kapiczowska Maja Kapiczowska SENIOR CONSULTANT / LEGAL DEPARTMENT
 • E: maja.kapiczowska@olesinski.com
Więcej
Jacek Łuczyński Jacek Łuczyński SENIOR CONSULTANT / LEGAL DEPARTMENT
 • E: jacek.luczynski@olesinski.com
Więcej
Joanna Dudek Joanna Dudek SENIOR CONSULTANT / LEGAL DEPARTMENT
 • E: joanna.dudek@olesinski.com
Więcej

Publikacje

Inne publikacje