Risk & Liability - bezpieczeństwo wewnętrzne

 1. Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom w firmie
 2. Polityka antymobbingowa / antydyskryminacyjna – wdrożenie zasad zapobiegania zdarzeniom mogącym narazić Spółkę na roszczenia związane z mobbingiem pracowniczym / dyskryminacją
 3. Instytucja „męża zaufania” – ograniczanie ryzyka eskalacji konfliktów / roszczeń, poprzez stworzenie zaufanego kanału komunikacji z pracownikami i współpracownikami
 4. Polityka “whistleblowing”
 5. Matryca kompetencji / odpowiedzialności: organizacja podziału kompetencji i obowiązków w spółce w celu ograniczenia odpowiedzialności osobistej menedżerów
 6. Doradztwo strategiczne w przypadku zidentyfikowania nieuczciwych praktyk / oszustw w obrębie firmy
 7. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
 8. Działania antykorupcyjne (wobec pracowników i dostawców)
 9. Postępowanie w razie kontroli organów (procedura / szkolenie / symulowana kontrola)
 10. Osobista odpowiedzialność (karna / cywilna / administracyjna) menedżerów - ocena ryzyka / mechanizmy obrony
 11. Ubezpieczenia D&O

Obszary powiązane

Nasi specjaliści

Anna Łużniak Anna Łużniak SENIOR CONSULTANT / ATTORNEY AT LAW
 • E: anna.luzniak@olesinski.com
Więcej
Salwador Milczanowski Salwador Milczanowski SENIOR COUNSEL / ATTORNEY AT LAW
 • E: salwador.milczanowski@olesinski.com
Więcej
Magdalena Maślak-Gościmińska Magdalena Maślak-Gościmińska SENIOR CONSULTANT / LEGAL DEPARTMENT
 • E: magdalena.maslak@olesinski.com
Więcej

Publikacje

Inne publikacje