Prawo spółek handlowych

 1. Bieżąca obsługa korporacyjna (m.in. zgromadzenia wspólników, posiedzenia zarządu – projekty protokołów i uchwał)
 2. Sporządzanie i opiniowanie projektów aktów korporacyjnych - umów/statutów spółek, regulaminów i polityk wewnętrznych etc.
 3. Doradztwo w procedurach restrukturyzacyjnych, w tym podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego dla celów transakcyjnych i podatkowych
 4. Rejestracja zmian dokonywanych w składzie osobowym organów spółki, zmian w umowie spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym
 5. Obsługa zgromadzeń akcjonariuszy i wspólników (w tym pełnienie funkcji przewodniczącego, protokolanta, pełnomocnika udziałowca)

Obszary powiązane

Nasi specjaliści

Magdalena Kaleta-Maniak Magdalena Kaleta-Maniak SENIOR CONSULTANT / ATTORNEY AT LAW
 • E: magdalena.kaleta@olesinski.com
Więcej
Michał Bogacz Michał Bogacz SENIOR MANAGER / LEGAL ADVISOR
 • E: michal.bogacz@olesinski.com
Więcej
Anna Chrobot Anna Chrobot PARTNER / ATTORNEY AT LAW
 • E: anna.chrobot@olesinski.com
Więcej
Ludmiła Łuczak Ludmiła Łuczak SENIOR CONSULTANT / LEGAL ADVISOR
 • E: ludmila.luczak@olesinski.com
Więcej
Filip Mroczkowski Filip Mroczkowski SENIOR MANAGER / LEGAL ADVISOR LL.M.
 • E: filip.mroczkowski@olesinski.com
Więcej
Marta Wilczyńska Marta Wilczyńska SENIOR CONSULTANT/ LEGAL ADVISOR
 • E: marta.wilczynska@olesinski.com
Więcej
Magdalena Tyrakowska-Szymczak Magdalena Tyrakowska-Szymczak PARTNER / ATTORNEY AT LAW
 • E: magdalena.tyrakowska@olesinski.com
Więcej
Andrzej Łobodziński Andrzej Łobodziński SENIOR MANAGER / LEGAL ADVISOR
 • E: andrzej.lobodzinski@olesinski.com
Więcej
Anna Łużniak Anna Łużniak SENIOR CONSULTANT / ATTORNEY AT LAW
 • E: anna.luzniak@olesinski.com
Więcej
Michał Wach Michał Wach SENIOR CONSULTANT/ LEGAL ADVISOR
 • E: michal.wach@olesinski.com
Więcej
dr Szymon Syp, LL.M. dr Szymon Syp, LL.M. HEAD OF M&A / ATTORNEY AT LAW
 • E: szymon.syp@olesinski.com
Więcej
Anna Jurkiewicz Anna Jurkiewicz MANAGER / LEGAL ADVISOR
 • E: anna.jurkiewicz@olesinski.com
Więcej
Joanna Lentka – Wróbel Joanna Lentka – Wróbel MANAGER / LEGAL ADVISOR
 • E: joanna.lentka@olesinski.com
Więcej
Katarzyna Łozińska Katarzyna Łozińska SENIOR CONSULTANT / LEGAL DEPARTMENT
 • E: katarzyna.lozinska@olesinski.com
Więcej
Magdalena Kordas Magdalena Kordas SENIOR CONSULTANT/ LEGAL DEPARTMENT
 • E: magdalena.kordas@olesinski.com
Więcej
Tomasz Wróblewski Tomasz Wróblewski MANAGER / ATTORNEY AT LAW
 • E: tomasz.wroblewski@olesinski.com
Więcej
Magdalena Maślak-Gościmińska Magdalena Maślak-Gościmińska SENIOR CONSULTANT / LEGAL DEPARTMENT
 • E: magdalena.maslak@olesinski.com
Więcej
Mariusz Purgał Mariusz Purgał MANAGER / ATTORNEY AT LAW
 • E: mariusz.purgal@olesinski.com
Więcej
Małgorzata Łamek-Bogacz Małgorzata Łamek-Bogacz MANAGER / ATTORNEY-AT-LAW
 • E: malgorzata.lamek@olesinski.com
Więcej
Agata Wojtasik-Kołodziej Agata Wojtasik-Kołodziej SENIOR CONSULTANT / LEGAL ADVISOR
 • E: agata.wojtasik@olesinski.com
Więcej
Natalia Mosur Natalia Mosur MANAGER / ATTORNEY AT LAW LL.M
 • E: natalia.mosur@olesinski.com
Więcej
Maja Kapiczowska Maja Kapiczowska SENIOR CONSULTANT / LEGAL DEPARTMENT
 • E: maja.kapiczowska@olesinski.com
Więcej
Anna Łozowska Anna Łozowska SENIOR CONSULTANT / LEGAL ADVISOR
 • E: anna.lozowska@olesinski.com
Więcej
Cyryl Szudra Cyryl Szudra SENIOR CONSULTANT / LEGAL DEPARTMENT
 • E: cyryl.szudra@olesinski.com
Więcej
Wojciech Frankiewicz Wojciech Frankiewicz SENIOR CONSULTANT / LEGAL DEPARTMENT
 • E: wojciech.frankiewicz@olesinski.com
Więcej
Mateusz Kisiela Mateusz Kisiela SENIOR CONSULTANT / LEGAL DEPARTMENT
 • E: mateusz.kisiela@olesinski.com
Więcej
Paulina Jastrzębiec Siemiątkowska Paulina Jastrzębiec Siemiątkowska SENIOR CONSULTANT / LEGAL ADVISOR
 • E: paulina.siemiatkowska@olesinski.com
Więcej
Joanna Dudek Joanna Dudek SENIOR CONSULTANT / LEGAL DEPARTMENT
 • E: joanna.dudek@olesinski.com
Więcej
Katarzyna Krukowska Katarzyna Krukowska SENIOR CONSULTANT / LEGAL DEPARTMENT
 • E: katarzyna.krukowska@olesinski.com
Więcej
Sebastian Kleszyk Sebastian Kleszyk SENIOR CONSULTANT / LEGAL DEPARTMENT
 • E: sebastian.kleszyk@olesinski.com
Więcej

Publikacje

Inne publikacje