Prawo rynków kapitałowych

 1. Opracowywanie i wdrażanie u emitentów polityk informacyjnych - Indywidualnego Standardu Raportowania (ISR) oraz polityki obiegu informacji, przygotowanie kompletu dodatkowych dokumentów wymaganych przez rozporządzenie MAR
 2. Doradztwo w zakresie debiutów giełdowych spółek akcyjnych (w tym przygotowywanie prospektów emisyjnych)
 3. Kompleksowe wsparcie prawne i biznesowe podczas emisji akcji/obligacji/warrantów subskrypcyjnych przez spółki
 4. Obsługa korporacyjna spółek akcyjnych, restrukturyzacje oraz akwizycje w grupach kapitałowych spółek notowanych na GPW
 5. Współpraca ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych, O&W jest jednym z certyfikowanych doradców jako tzw. SEG MAR Partner
 6. Doradztwo w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych (raporty ESPI)
 7. Doradztwo w zakresie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Obszary powiązane

Nasi specjaliści

Michał Bogacz Michał Bogacz SENIOR MANAGER / LEGAL ADVISOR
 • E: michal.bogacz@olesinski.com
Więcej
Magdalena Tyrakowska-Szymczak Magdalena Tyrakowska-Szymczak PARTNER / ATTORNEY AT LAW
 • E: magdalena.tyrakowska@olesinski.com
Więcej
Michał Wach Michał Wach SENIOR CONSULTANT/ LEGAL ADVISOR
 • E: michal.wach@olesinski.com
Więcej
dr Szymon Syp, LL.M. dr Szymon Syp, LL.M. HEAD OF M&A / ATTORNEY AT LAW
 • E: szymon.syp@olesinski.com
Więcej
Magdalena Kordas Magdalena Kordas SENIOR CONSULTANT/ LEGAL DEPARTMENT
 • E: magdalena.kordas@olesinski.com
Więcej
Tomasz Wróblewski Tomasz Wróblewski MANAGER / ATTORNEY AT LAW
 • E: tomasz.wroblewski@olesinski.com
Więcej
Mariusz Purgał Mariusz Purgał MANAGER / ATTORNEY AT LAW
 • E: mariusz.purgal@olesinski.com
Więcej
Maja Kapiczowska Maja Kapiczowska SENIOR CONSULTANT / LEGAL DEPARTMENT
 • E: maja.kapiczowska@olesinski.com
Więcej
Cyryl Szudra Cyryl Szudra SENIOR CONSULTANT / LEGAL DEPARTMENT
 • E: cyryl.szudra@olesinski.com
Więcej
Paulina Jastrzębiec Siemiątkowska Paulina Jastrzębiec Siemiątkowska SENIOR CONSULTANT / LEGAL ADVISOR
 • E: paulina.siemiatkowska@olesinski.com
Więcej

Publikacje

Inne publikacje