Prawo pracy

 1. Doradztwo strategiczne w zakresie pp (opracowywanie optymalnych modeli zatrudnienia / współpracy, restrukturyzacja zatrudnienia, wsparcie w rozwiązywaniu stosunków pracy / derekrutacja, w tym np. programy dobrowolnych odejść, zwolnienia grupowe)
 2. Przeglądy (kompleksowe przeglądy wewnątrzzakładowego prawa pracy, przeglądy umów o pracę) oraz sporządzanie regulaminów i innych wewnątrzzakładowych dokumentów z zakresu pp
 3. Negocjacje ze związkami zawodowymi, w tym w ramach sporów zbiorowych, oraz z Radami pracowników
 4. Bieżące, kompleksowe wsparcie dla działów HR (m.in. czas pracy, wynagrodzenia, urlopy etc.)
 5. Przygotowanie, prewencja i reprezentowanie w toku kontroli PIP, ZUS itd.
 6. Reprezentacja pracodawców w sporach pracowniczych
 7. Analiza i raportowanie w zakresie zatrudnienia na potrzeby pomocy publicznej (SSE, dotacje etc.)
 8. Szkolenia dla pracowników i pracodawców
 9. Projekty specjalne (np. analizy wykonalności i wsparcie w projektach dywersyfikacji form zatrudnienia, przejścia na model B2B etc.)
 10. Projekty specjalne: reorganizacja struktur wynagrodzenia - załogi i kadry managerskiej, programy motywacyjne

Obszary powiązane

Nasi specjaliści

Anna Chrobot Anna Chrobot PARTNER / ADWOKAT
 • E: anna.chrobot@olesinski.com
Więcej
Ludmiła Łuczak Ludmiła Łuczak SENIOR CONSULTANT / RADCA PRAWNY
 • E: ludmila.luczak@olesinski.com
Więcej
Marta Hausmann-Kostka Marta Hausmann-Kostka SENIOR MANAGER / RADCA PRAWNY
 • E: marta.hausmann@olesinski.com
Więcej
Natalia Komarzańska Natalia Komarzańska SENIOR CONSULTANT / APLIKANT ADWOKACKI
 • E: natalia.komarzanska@olesinski.com
Więcej
Marta Wilczyńska Marta Wilczyńska SENIOR CONSULTANT/ RADCA PRAWNY
 • E: marta.wilczynska@olesinski.com
Więcej
Magdalena Tyrakowska Magdalena Tyrakowska PARTNER / ADWOKAT
 • E: magdalena.tyrakowska@olesinski.com
Więcej
Andrzej Łobodziński Andrzej Łobodziński SENIOR MANAGER / RADCA PRAWNY
 • E: andrzej.lobodzinski@olesinski.com
Więcej
Salwador Milczanowski Salwador Milczanowski SENIOR COUNSEL / ADWOKAT
 • E: salwador.milczanowski@olesinski.com
Więcej
Lucyna Brayshaw Lucyna Brayshaw PARTNER / RADCA PRAWNY
 • E: lucyna.brayshaw@olesinski.com
Więcej
Joanna Kowalczyk Joanna Kowalczyk MANAGER / RADCA PRAWNY
 • E: joanna.kowalczyk@olesinski.com
Więcej
Joanna Lentka – Wróbel Joanna Lentka – Wróbel MANAGER / RADCA PRAWNY
 • E: joanna.lentka@olesinski.com
Więcej
Katarzyna Łozińska Katarzyna Łozińska SENIOR CONSULTANT / APLIKANT ADWOKACKI
 • E: katarzyna.lozinska@olesinski.com
Więcej
Magdalena Kordas Magdalena Kordas SENIOR CONSULTANT/ APLIKANT RADCOWSKI
 • E: magdalena.kordas@olesinski.com
Więcej
Tomasz Wróblewski Tomasz Wróblewski MANAGER / ADWOKAT
 • E: tomasz.wroblewski@olesinski.com
Więcej
Magdalena Maślak-Gościmińska Magdalena Maślak-Gościmińska SENIOR CONSULTANT / APLIKANT ADWOKACKI
 • E: magdalena.maslak@olesinski.com
Więcej
Mariusz Purgał Mariusz Purgał MANAGER / ADWOKAT
 • E: mariusz.purgal@olesinski.com
Więcej
Małgorzata Łamek – Bogacz Małgorzata Łamek – Bogacz MANAGER / ADWOKAT
 • E: malgorzata.lamek@olesinski.com
Więcej
Agata Wojtasik-Kołodziej Agata Wojtasik-Kołodziej SENIOR CONSULTANT / RADCA PRAWNY
 • E: agata.wojtasik@olesinski.com
Więcej
Natalia Mosur Natalia Mosur MANAGER / ADWOKAT LL.M
 • E: natalia.mosur@olesinski.com
Więcej
Anna Łozowska Anna Łozowska SENIOR CONSULTANT / RADCA PRAWNY
 • E: anna.lozowska@olesinski.com
Więcej
Cyryl Szudra Cyryl Szudra senior consultant / aplikant adwokacki
 • E: cyryl.szudra@olesinski.com
Więcej
Wojciech Frankiewicz Wojciech Frankiewicz SENIOR CONSULTANT / APLIKANT ADWOKACKI
 • E: wojciech.frankiewicz@olesinski.com
Więcej
Mateusz Kisiela Mateusz Kisiela SENIOR CONSULTANT / APLIKANT ADWOKACKI
 • E: mateusz.kisiela@olesinski.com
Więcej
Paulina Jastrzębiec Siemiątkowska Paulina Jastrzębiec Siemiątkowska SENIOR CONSULTANT / RADCA PRAWNY
 • E: paulina.siemiatkowska@olesinski.com
Więcej

Publikacje

Inne publikacje