RODO

 1. Audyt legalności przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie (compliance z RODO, weryfikacja zakresu niezbędnego wdrożenia)
 2. Wypracowanie / aktualizacja dedykowanej dokumentacji, polityk i procedur dostosowanych do RODO
 3. Opracowanie pod kątem nowych wymogów wzorcowych dokumentów informacyjnych, klauzul zgody i umów powierzenia danych do przetwarzania
 4. Projektowanie strategii transferów danych w grupie kapitałowej (dostęp do systemów IT przez spółki powiązane, rekrutacje wymagające zatwierdzenia przez spółkę-matkę, raportowanie wewnętrzne)
 5. Wsparcie w wyborze dostawców usług IT spełniających wymagania RODO, opiniowanie i negocjacje umów wdrożeniowych (Privacy by Design, Privacy by Default)
 6. Szkolenia w zakresie danych osobowych oraz obowiązków wynikających z RODO oraz przepisów krajowych
 7. Audyt powdrożeniowy – weryfikacja implementowanych rozwiązań IT, ocena stosowania wypracowanych procedur
 8. Wsparcie w przeprowadzaniu oceny skutków ochrony danych na gruncie RODO (Data Protection Impact Assessment)
 9. Wsparcie w procesach wdrożeń grupowych/ sektorowych (opracowywanie kodeksów postępowania, mechanizmów certyfikacji, wnioski o akredytację dla podmiotów certyfikujących)

Obszary powiązane

Nasi specjaliści

Magdalena Kaleta-Maniak Magdalena Kaleta-Maniak SENIOR CONSULTANT / ATTORNEY AT LAW
 • E: magdalena.kaleta@olesinski.com
Więcej
Anna Chrobot Anna Chrobot PARTNER / ATTORNEY AT LAW
 • E: anna.chrobot@olesinski.com
Więcej
Ludmiła Łuczak Ludmiła Łuczak SENIOR CONSULTANT / LEGAL ADVISOR
 • E: ludmila.luczak@olesinski.com
Więcej
Justyna Korycka Justyna Korycka PARTNER / ATTORNEY AT LAW
 • E: justyna.korycka@olesinski.com
Więcej
Anna Jurkiewicz Anna Jurkiewicz MANAGER / LEGAL ADVISOR
 • E: anna.jurkiewicz@olesinski.com
Więcej
Andrzej Boboli Andrzej Boboli SENIOR CONSULTANT/ LEGAL DEPARTMENT
 • E: andrzej.boboli@olesinski.com
Więcej
Paulina Maślak-Stępnikowska Paulina Maślak-Stępnikowska SENIOR CONSULTANT / LEGAL ADVISOR
 • E: paulina.maslak-stepnikowska@olesinski.com
Więcej
Wojciech Frankiewicz Wojciech Frankiewicz SENIOR CONSULTANT / LEGAL DEPARTMENT
 • E: wojciech.frankiewicz@olesinski.com
Więcej
Zuzanna Prandecka-Walek Zuzanna Prandecka-Walek SENIOR CONSULTANT / ATTORNEY AT LAW
 • E: zuzanna.prandecka-walek@olesinski.com
Więcej

Publikacje

Inne publikacje