RODO

 1. Audyt legalności przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie (compliance z RODO, weryfikacja zakresu niezbędnego wdrożenia)
 2. Wypracowanie / aktualizacja dedykowanej dokumentacji, polityk i procedur dostosowanych do RODO
 3. Opracowanie pod kątem nowych wymogów wzorcowych dokumentów informacyjnych, klauzul zgody i umów powierzenia danych do przetwarzania
 4. Projektowanie strategii transferów danych w grupie kapitałowej (dostęp do systemów IT przez spółki powiązane, rekrutacje wymagające zatwierdzenia przez spółkę-matkę, raportowanie wewnętrzne)
 5. Wsparcie w wyborze dostawców usług IT spełniających wymagania RODO, opiniowanie i negocjacje umów wdrożeniowych (Privacy by Design, Privacy by Default)
 6. Szkolenia w zakresie danych osobowych oraz obowiązków wynikających z RODO oraz przepisów krajowych
 7. Audyt powdrożeniowy – weryfikacja implementowanych rozwiązań IT, ocena stosowania wypracowanych procedur
 8. Wsparcie w przeprowadzaniu oceny skutków ochrony danych na gruncie RODO (Data Protection Impact Assessment)
 9. Wsparcie w procesach wdrożeń grupowych/ sektorowych (opracowywanie kodeksów postępowania, mechanizmów certyfikacji, wnioski o akredytację dla podmiotów certyfikujących)

Obszary powiązane

Nasi specjaliści

Paulina Maślak-Stępnikowska Paulina Maślak-Stępnikowska SENIOR CONSULTANT / APLIKANT RADCOWSKI
 • T: (+48) 22 123 52 46
 • E: paulina.maslak-stepnikowska@olesinski.com
Więcej
Andrzej Boboli Andrzej Boboli SENIOR CONSULTANT/ APLIKANT RADCOWSKI
 • T: (+48) 22 12 35 235
 • E: andrzej.boboli@olesinski.com
Więcej
Magdalena Kaleta-Maniak Magdalena Kaleta-Maniak SENIOR CONSULTANT / PRAWNIK
 • T: (+48) 22 12 35 236
 • E: magdalena.kaleta@olesinski.com
Więcej
Anna Chrobot Anna Chrobot PARTNER / ADWOKAT
 • T: (+48) 71 75 00 702
 • E: anna.chrobot@olesinski.com
Więcej
Justyna Korycka Justyna Korycka PARTNER / ADWOKAT
 • T: (+48) 22 12 35 225
 • E: justyna.korycka@olesinski.com
Więcej
Mateusz Borkiewicz Mateusz Borkiewicz SENIOR CONSULTANT / ADWOKAT
 • T: (+48) 22 12 35 238
 • E: mateusz.borkiewicz@olesinski.com
Więcej

Publikacje

Inne publikacje

Zapisz się do newslettera O&W!

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl