Kontrole podatkowe

 1. Poznaj zasady gry. Kontrole podatkowe
 2. Weryfikowanie zakresów upoważnień do przeprowadzenia kontroli i odpowiednie reagowanie w przypadku ich przekraczania;
 3. Czuwanie nad procesem gromadzeniem dowodów, w tym zbieranie i weryfikowanie dowodów przedkładanych organom
 4. Wsparcie przy przesłuchaniach świadków, ustalanie terminów i kontrolowanie zakresu zadawanych pytań oraz przekazywanych do organu informacji
 5. Weryfikacja upływu terminów przewidzianych na zakończenie kontroli (uprawnione przedłużenie?, odpowiednie uzasadnienie?)
 6. Sporządzanie skarg na przewlekłość postępowania (kiedy z różnych przyczyn przedłużanie postępowania nie przynosi wymiernych korzyści dla podatnika)
 7. Przygotowanie i skuteczne wniesienie zastrzeżeń do protokołu kontroli (czy to podatkowej, skarbowej, celno-skarbowej, czy też do protokołu z badania ksiąg)
 8. Sporządzenie odwołania, a jeśli zachodzi taka potrzeba - skargi lub skargi kasacyjnej do sądu administracyjnego, a następnie prowadzenie postępowania
 9. Bieżąca analizować podstawy prawnej czynności podejmowanych przez organy
 10. Weryfikowanie analiz finansowych organów podatkowych (zwłaszcza w zakresie cen transferowych) i przeciwstawianie ich profesjonalne analizy porównawcze (benchmarking study)

Obszary powiązane

Nasi specjaliści

Rafał Olesiński Rafał Olesiński PARTNER ZARZĄDZAJĄCY / ADWOKAT
 • E: rafal.olesinski@olesinski.com
Więcej
Wojciech Fryze Wojciech Fryze SENIOR MANAGER / ADWOKAT
 • E: wojciech.fryze@olesinski.com
Więcej
Tomasz Gałka Tomasz Gałka PARTNER / DORADCA PODATKOWY
 • E: tomasz.galka@olesinski.com
Więcej
Magdalena Tyrakowska Magdalena Tyrakowska PARTNER / ADWOKAT
 • E: magdalena.tyrakowska@olesinski.com
Więcej
Joanna Kowalczyk Joanna Kowalczyk MANAGER / RADCA PRAWNY
 • E: joanna.kowalczyk@olesinski.com
Więcej
Konrad Misiewicz Konrad Misiewicz MANAGER / DORADCA PODATKOWY
 • E: konrad.misiewicz@olesinski.com
Więcej
Anna Łozowska Anna Łozowska SENIOR CONSULTANT / RADCA PRAWNY
 • E: anna.lozowska@olesinski.com
Więcej

Publikacje

Inne publikacje