Sprawdź, czy wiesz wystarczająco o swoich kontrahentach

Klient to serce biznesu, a kontrahent jest jego aortą. Nie jest więc tajemnicą, że kłopoty finansowe klienta lub kontrahenta są również odczuwalne przez samą firmę. Chwytliwy pomysł biznesowy i jego konsekwentna realizacja to jedne z podstaw działalności gospodarczej. Przedsiębiorczość może jednak nie wystarczyć, gdy zabraknie rzetelnych klientów i kontrahentów. Długotrwałe i kosztowne spory sądowe nie są w tym wypadku rozwiązaniem. Czy wiesz, że zatory płatnicze i niewypłacalność kontrahentów to jedne z głównych  przyczyn łańcucha niewypłacalności? Aby nie stać się jednym z jego ogniw, warto zastanowić się, czy problemy kontrahenta da się przewidzieć wcześniej oraz czy co zrobić, aby nasza reakcja nie była zbyt późna.

 

Przejrzyj poniższe pytania i zastanów się, czy masz wystarczającą wiedzę o swoich kontrahentach i możliwościach kontroli ich kondycji finansowej, aby zareagować na czas. A co najważniejsze, czy wiesz, jak postąpić, gdy problemy już się pojawią.

 

Odpowiedz na 10 krótkich pytań. Na podstawie odpowiedzi określimy poziom znajomości kontrahentów oraz przygotujemy raport i rekomendacje dalszych działań.

 

Wypełnienie poniższej checklisty ma charakter poufny i wszelkie informacje przekazane w ramach udzielonych odpowiedzi zostaną wykorzystane jedynie na potrzeby przygotowania końcowego raportu.

1/10. Czy zdarza się, że Twoi kontrahenci/klienci spóźniają się z zapłatą faktur?
2/10. Jak duże są to opóźnienia (w większości przypadków)?
3/10. Czy obecnie którykolwiek z kontrahentów/klientów posiada wobec Ciebie zaległy dług? Jakiego rzędu to kwota?
4/10. Jak często księgowość przygotowuje informację, czy kontrahenci/klienci spóźniają się z zapłatą?
5/10. Czy sprawdzasz swoich kontrahentów/klientów przed podpisaniem umowy?
6/10. Czy zdarza Ci się prowadzić spory sądowe z kontrahentami/klientami?
7/10. Jakich kwot średnio dotyczyły/dotyczą prowadzone spory sądowe? (tylko przy tak w nr 6)
8/10. Jak długo zazwyczaj trwały/trwają prowadzone spory sądowe? (tylko przy tak w nr 6)
9/10. Jak opóźnienia kontrahentów/klientów wpływają na kondycję Twojej firmy?
10/10. Czy w umowach podpisywanych z kontrahentami znajdują się zabezpieczenia na wypadek ich niewypłacalności?
Prosimy o podanie adresu e-mail, aby zobaczyć wynik. Na podany adres prześlemy szczegółową analizę wyników i rekomendacje działań.
Imię i nazwisko (opcjonalnie)
Nazwa firmy (opcjonalnie)
Telefon (opcjonalnie)
Adres e-mail
Sprawdź odpowiedź

Sprawdź również poziom bezpieczeństwa finansowego w swojej firmie

W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu:

Jesteśmy zespołem specjalizującym się w dziedzinie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Posiadamy bogate doświadczenie, które jest owocem wieloletniej praktyki. W naszej pracy kierujemy się zasadą, do której każdego dnia staramy się przekonywać naszych klientów, a która mówi, iż „lepiej zapobiegać niż leczyć”.

Doświadczenie naszego zespołu w liczbach:

mln złotych zobowiązań objętych postępowaniami

mln złotych egzekwowanych wierzytelności

wierzycieli objętych postępowaniami

postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych