Sprawdź poziom bezpieczeństwa finansowego w swojej firmie

Czas na budowanie świadomości finansów własnej spółki trzeba znaleźć w momencie prosperity. Tylko wtedy możliwe jest nauczenie organizacji kontroli i wypracowanie zdrowych nawyków, które zaowocują w kryzysie – o ile taki nastąpi. Warto jednak być przygotowanym na najgorsze. Pamiętaj, że bezpieczeństwo biznesu to bezpieczeństwo wszystkich ludzi go tworzących.

 

Odpowiedz na 12 krótkich pytań, które traktować można jako checklistę, czy w Twojej spółce należy wdrożyć systemy kontroli i ostrzegania wewnętrznego. Na podstawie odpowiedzi określimy poziom bezpieczeństwa finansowego w firmie oraz przygotujemy raport i rekomendacje dalszych działań.

 

Wypełnienie poniższej checklisty ma charakter poufny i wszelkie informacje przekazane w ramach udzielonych odpowiedzi zostaną wykorzystane jedynie na potrzeby przygotowania końcowego raportu.

1/12. Jak często sporządzany jest bilans do wewnętrznej analizy sytuacji spółki?
2/12. Jak często księgowość przygotowuje wiekowanie zobowiązań spółki?
3/12. Kto kontroluje finanse w spółce?
4/12. Czy w spółce obowiązuje regulamin/wytyczne wewnętrznego monitorowania stanu finansowego?
5/12. Czy spółka obecnie zalega z zapłatą wierzytelności w terminie wskazanym na fakturze lub w umowie?
6/12. Jak długie są to opóźnienia? - jeśli w pyt. nr 5 wskazałeś “tak”
7/12. Czy gdyby spółka sprzedała cały majątek, byłaby w stanie spłacić wszystkich wierzycieli?
8/12. Czy spodziewasz się wydarzenia, które zachwieje sytuacją finansową spółki, np. decyzja podatkowa, wyrok sądowy?
9/12. Czy wiesz, kiedy spółka jest niewypłacalna?
10/12. Czy wiesz, jak możesz zareagować, gdy spółka popadnie w problemy finansowe?
11/12. Czy znasz zasady odpowiedzialności finansowej członków zarządu za zobowiązania spółki?
12/12. Czy w grupie kapitałowej, w której działasz, znajduje się spółka, która nie prowadzi działalności lub burzy wizerunek grupy (np. jest zadłużona)?
Prosimy o podanie adresu e-mail, aby zobaczyć wynik. Na podany adres prześlemy szczegółową analizę wyników i rekomendacje działań.
Imię i nazwisko (opcjonalnie)
Nazwa firmy (opcjonalnie)
Telefon (opcjonalnie)
Adres e-mail
Sprawdź odpowiedź

Sprawdź również, czy wiesz wystarczająco o swoich kontrahentach

W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu:

Jesteśmy zespołem specjalizującym się w dziedzinie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Posiadamy bogate doświadczenie, które jest owocem wieloletniej praktyki. W naszej pracy kierujemy się zasadą, do której każdego dnia staramy się przekonywać naszych klientów, a która mówi, iż „lepiej zapobiegać niż leczyć”.

Doświadczenie naszego zespołu w liczbach:

mln złotych zobowiązań objętych postępowaniami

mln złotych egzekwowanych wierzytelności

wierzycieli objętych postępowaniami

postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych